Welkom op de website van tandartspraktijk Woerdlaan

De praktijk is gesloten tot en met 25 oktober 2020.

Welkom bij Tandartspraktijk Woerdlaan

In overleg met de RIVM hebben wij nieuwe instructies gekregen over het wel of niet behandelen van onze patiënten. Er is groot besef dat het doorgaan (van een deel van de) tandheelkundige behandelingen noodzakelijk is voor de gezondheid.

De praktijk is vanaf 15 mei telefonisch bereikbaar, langzaam maar zeker gaan we weer de zorg hervatten, uiteraard met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Hieronder leest u wat deze maatregelen zijn.

Als u een afspraak heeft, verzoeken wij u vriendelijk zich aan deze regels te houden, voor uw eigen en onze gezondheid. Voorlopig starten wij met behandelingen van 20 minuten en langer, duurt uw afspraak korter of twijfelt u, neemt u dan contact op met onze praktijk.

Lees de onderstaande informatie goed door en neem contact op bij vragen.

Wanneer mag u niet komen?

Als u een van de onderstaande vragen met JA moet beantwoorden, kan uw afspraak niet doorgaan. Als u pijn heeft, neem dan contact op, wij zorgen dat u op een alternatieve manier geholpen wordt.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Heeft u andere klachten of voelt u zich momenteel ziek?

Heeft u een afspraak bij ons ?

 • Kom zoveel mogelijk alleen, zonder onnodige begeleiding. Mocht u, of uw kinderen, toch begeleiding nodig hebben, overleg dit dan vooraf met de praktijk. Onaangekondigde begeleiding wordt niet toegelaten in de praktijk.
 • Kom op tijd, maar niet heel erg te vroeg om de wachtruimte te ontlasten. De stoelen zijn verwijderd, we verzoeken u vriendelijk even te blijven staan. Als dit een probleem is, kunt u aan de balie een stoel vragen.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de wachtruimte. Indien dit niet mogelijk is, zal u buiten moeten wachten tot u binnen geroepen wordt.
 • Was uw handen direct na binnenkomst met water en zeep, raak daarna niets meer aan. Ook niet uw gezicht of mobiele telefoon.
 • u krijgt een formulier over uw gezondheid die u in moet vullen alvorens u behandeld kan worden.
 • Wij houden de deur voor u open. Raak geen deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen etc. aan. De aanwezige stoelen zijn alleen voor mindervalide patiënten die niet lang kunnen staan
 • U mag vooraf aangekondigde begeleiding niet mee de behandelkamer innemen,
 • bij een behandeling waar druppelvorming kan ontstaan, wordt u verzocht om uw mond een minuut lang te spoelen met een desinfecterend middel, u krijgt deze van ons aangereikt
 • Geef geen handen
 • Na afloop van uw afspraak vragen wij u om contactloos te betalen als dit van toepassing is
 • Maak eventuele vervolg afspraken telefonisch.
 • Houdt er rekening mee dat het patiënten toilet gesloten is.

Samen krijgen wij Corona onder controle!


Beste Patiënt,

In onze praktijk kunt u terecht voor alle reguliere behandelingen.
Bij het eerste bezoek wordt het gebit van de patiënt gecontroleerd en twee controle foto’s gemaakt. Verder wordt er ingegaan op de hulpvraag en wat de wensen van de patiënt zijn.
Naar aanleiding van de controle is het mogelijk dat er behandelingen gedaan moeten worden.
We stellen in nauw overleg met de patiënt een behandelplan op met evt een kostenbegroting.

Wij besteden veel tijd en aandacht aan preventie. We doen dat door middel van instructies voor mondhygiëne, voedingsvoorlichting en mogelijke gevolgen van een behandeling.

De tandartspraktijk heeft geen wachtlijst dus u kunt zich op onze website direct inschrijven of telefonisch een afspraak maken.

Afspraak maken
maandag en woensdag tussen 8.30 en 16.00 uur
dinsdag , donderdag en vrijdag tussen 8.30 uur en 13.00 uur